Mielen hyvinvointi ja psykologinen joustavuus ovat avain tasapainoiseen ja omanoloiseen elämään. Elämässä tulee eteen haasteita, joiden kanssa ei kannata jäädä kamppailemaan yksin. Sensitio tarjoaa mielen hyvinvointi- ja psykoterapiapalveluita nuorille, aikuisille ja perheille.

Me

Omien arvojen ja merkityksellisyyden pohtiminen on tie tasapainoiseen elämään ja omien tavoitteiden saavuttamiseen. Apua tarvitaan akuutin kriisin kohdatessa, mutta ensiarvoisen tärkeää on myös harjaannuttaa ja vahvistaa mielenterveystaitoja jo ennalta ehkäisevästi. 

Pitkä työkokemus erityisopettajina teki näkyväksi, kuinka yksin nuoret ovat elämän haasteiden ja vaatimusten edessä. Yhä vahvemmaksi kasvoi ajatus siitä, että mielen hyvinvointi on kaiken oppimisen, menestyksen ja hyvän elämän edellytys. Näiden mietteiden siivittämänä lähdimme kouluttautumaan psykoterapeuteiksi. Syntyi Sensitio. 

Meillä on vankka kokemus työskentelystä nuorten, ryhmien ja perheiden kanssa. Näistä lähtökohdista tarjoamme osaamistamme ja apuamme sekä yksilöille että ryhmille tiellä kohti hyvää elämää!

LP7_6485-3.jpg

Riitta Pitkänen

ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, KM, DI, erityisopettaja

Kelan palveluntuottaja

" Uskon kasvun ja myönteisen kehityksen mahdollisuuteen, ja ihmisen omaan vapauteen ja vastuuseen. Tärkein työvälineeni terapeuttina on  vuorovaikutuksellisen tilan luominen siten, että asiakas tulee kuulluksi ja nähdyksi, saa tilaa kielellistää ajatuksiaan ja tunteitaan. Toivon näin voivani auttaa asiakkaitani; lapsia, nuoria ja aikuisia, löytämään tien kohti omannäköistä ja tasapainoista elämää.

Jokaisella meillä on hetkiä, jolloin elämäntilanne kuormittaa, arjesta on vaikea selvitä tai olo tuntuu yksinäiseltä. Ratkaisukeskeisen psykoterapian avulla voit saada uutta ymmärrystä omaan tilanteeseesi, oppia katsomaan asioita uudesta näkökulmasta ja löytää uusia toimintatapoja." 

 

zQZjXC61Qt6ROi3RL8Nxyg.jpg

Marjaana Tallgren

(Tällä hetkellä en voi ottaa uusia asiakkaita)

KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN Psykoterapeutti (lisäpainotus lapset ja nuoret)  

KM, erityisopettaja,työnohjaaja (STOry:n jäsen)

KELAN PALVELUNTUOTTAJA

" Mielen hyvinvoinnista ja elämänhallinnasta rakentuu tasapainoinen elämänpolku, lapsilla ja nuorilla sekä yhtälailla aikuisilla. Pärjääminen mahdollistuu, kun tietää, mistä tarvittaessa voi saada tukea, ja mikä on itselle tärkeää, arvokasta ja tavoiteltavaa. Tavoite myös auttaa kulkemaan kohti päämäärää, valitsemaan itselle merkityksellisiä tekoja. Ja monesti jo pieni tuki riittää, kun se on oikea-aikaista.

Haluan, että asiakkaani tulee kohdatuksi arvostavasti ja oman elämänsä asiantuntijana. Uskon myös, että yhdessä, positiivisella, ongelmia ratkovalla asenteella harjoitellen valmiudet voivat vahvistua. Kognitiivisen käyttäytymisterapian tutkitusti vaikuttavat menetelmät antavat pysyviä välineitä myös tuleviin elämän haasteisiin."

Lue lisää: https://kayttaytymisterapiat.fi/yhdistys/kayttaytymisanalyysi-ja-kognitiivinen-kayttaytymisterapia/

Pitkospuut 3.jpg

Sensition palvelut

Map-Marker-Free-Download-PNG.png

PSYKOTERAPIA

Tarjoamme psykoterapiapalveluita lapsille, nuorille, aikuisille ja ryhmille sekä nuorten terapioihin liittyvää vanhempainohjausta. Otamme vastaan myös KELAN kuntoutuspsykoterapia-asiakkaita.

Map-Marker-Free-Download-PNG.png

Mielen hyvinvoinnin kurssit ja ryhmät

Sensition mielen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan kurssit sekä lyhytterapia/valmennusryhmät on sunnattu toisen asteen oppilaitoksille. Keskeisiä teemoja ovat oman elämän valintojen pohtiminen, tunnetaidot, sosiaalinen jännittäminen, esiintymispelon voittaminen, arjen hallinnan haasteet, sosiaalisen median kriittinen hyödyntäminen, yksinäisyys, oman näköisen tarinan ja elämän rakentaminen ja mielenterveystaitojen vahvistaminen. 

Map-Marker-Free-Download-PNG.png

TYÖNOHJAUS

Työnohjauksessa tarkastelemme ja jäsennämme työhön, työyhteisöön sekä omaan työhön liittyviä tunteita ja kokemuksia. Tavoitteena on saada voimavaroja ja uudenlaisia näkökulmia sekä ehkäistä työssä uupumista. 

Map-Marker-Free-Download-PNG.png

lukilausunnot

Yksilöllisellä lukitestauksella kartoitamme mahdollisia oppimisvaikeuksia. Samalla myös vahvistetaan opiskelustrategioita. Tarvittaessa laaditaan virallinen lukilausunto, jonka perusteella voi hakea erityisjärjestelyjä esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa sekä korkeakoulujen pääsykokeissa. Vaikeuden tasosta riippuen tapaamisia voi olla 2-3.

Map-Marker-Free-Download-PNG.png

ERITYISOPETUS

Tarjoamme kuntouttavaa erityisopetusta lapsille ja nuorille, alakouluikäisistä pääsykokeisiin valmistautuville.

Hinnasto

Psykoterapia

90 € / 45 min

160 € / 90 min

Kelan kuntoutusterapia-asiakkaille terapiasta (45 min) Kelan korvaus on 57,60 €. Tällöin asiakkaan omavastuuosuudeksi jää 32,40€. Kuntoutuspäätökset tehdään vuodeksi kerrallaan ja vuodessa terapiaa voidaan korvata enintään 80 käyntikertaa.

Työnohjaus

95 € / 45 min (yksilötyönohjaus)

190 € / 90 min

240 € / 90 min (3-6 henkilön ryhmä)


Erityisopetus

55 € / 45 min

180 € lukitestaus ja lukilausunto, sisältää 2-3 tapaamista


Mielen hyvinvoinnin kurssit ja valmennusryhmät

Hinnoitellaan erikseen keston ja sisällön mukaan.

Pyydä tarjous!

Yhteystiedot

Riitta Pitkänen

Tapiontori 3 C 3

02100 Espoo

+358 45 1421352

riitta.pitkanen@sensitio.fi

Marjaana Tallgren

Väinämöisenkatu 1 

00100 Helsinki

+358 44 9780778

marjaana.tallgren@sensitio.fi

 

 

 

Ota yhteyttä:

Asiantuntija *