Palvelut

Psykoterapia

Tarjoamme psykoterapiapalveluita lapsille, nuorille, aikuisille ja ryhmille sekä nuorten terapioihin liittyvää vanhempainohjausta. Otamme vastaan myös KELAN kuntoutuspsykoterapia-asiakkaita.

Psykoterapia antaa mahdollisuuden panostaa omaan hyvinvointiin keskustelun ja oman elämäntilanteen uudelleen hahmottamisen kautta ammattilaisen tukemana. Psykoterapiaan voi hakeutua masentuneisuuden, ahdistuneisuuden tai muun mielenterveyteen tai psyykkiseen vointiin liittyvän syyn vuoksi.  Apua voi hakea matalallakin kynnyksellä vaikean elämäntilanteen kohdatessa, kun koet vaikeuksia ihmissuhteissa, elämänhallinnassa, työssä tai opinnoissa.

Terapiaan hakeutumisen syistä ja kunkin asiakkaan yksilöllisestä tilanteesta keskustellaan terapian alussa asiakkaan kanssa ja sovitaan yhdessä tavoitteista ja käytänteistä.  Joskus muutamakin tapaaminen ja keskustelu omista huolista ja tilanteesta ulkopuolisen kanssa auttaa, toisinaan tie tasapainoisempaan elämään on mutkikkaampi ja terapiasuhteesta muodostuu pidempiaikainen.

Psykoterapiaan voit tulla itsemaksavana asiakkaana, jolloin asiakas maksaa käynnit kokonaisuudessaan itse. Et tarvitse lääkärin lausuntoa/lähetettä ja voit aloittaa psykoterapian ottamalla yhteyttä suoraan meihin. 

Psykoterapiaan voit tulla myös KELA:n korvaamana kuntoutuspsykoterapia-asiakkaana. Tällöin tarvitset psykiatrin kirjoittaman B-lausunnon, jossa suositellaan hoitomuodoksi psykoterapiaa.


Työnohjaus

Työnohjauksessa tarkastelemme ja jäsennämme työhön, työyhteisöön sekä omaan työhön liittyviä tunteita ja kokemuksia. Tavoitteena on saada voimavaroja ja uudenlaisia näkökulmia sekä ehkäistä työssä uupumista. Työnohjaus on luottamuksellista ja perustuu ohjattavien ja ohjaajan yhteiseen sopimukseen, jossa määritellään tavoitteet ja aikataulut. Työnohjaukseen voi hakeutua yksin tai ryhmänä.


Mielen hyvinvoinnin kurssit ja ryhmät

Tarjoamme mielen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan kursseja sekä lyhytterapia/valmennusryhmiä toisen asteen oppilaitoksiin.  Keskeisiä teemoja ovat mm. oman elämän valintojen pohtiminen, tunnetaidot, sosiaalinen jännittäminen, esiintymispelon voittaminen, arjen hallinnan haasteet, sosiaalisen median kriittinen hyödyntäminen, yksinäisyys, oman näköisen tarinan ja elämän rakentaminen sekä mielenterveystaitojen vahvistaminen.

Kurssilla ja valmennusryhmissä on kokoontumisia n. 4-10 opiskelijan ryhmässä sekä lisäksi mahdollisuus sovitusti myös opiskelijoiden yksilötapaamisiin. Kurssi voidaan rakentaa niin, että se soveltuu myös kokonaiseksi lukiokurssiksi.  Valmennusryhmät voidaan toteuttaa oppilaitoksen tarpeen ja toiveiden mukaan. 

Kurssilla ja ryhmissä toimitaan opiskelijalähtöisesti. Pyrkimys on vahvistaa nuoren omaa toimijuutta, lisätä itsetuntemusta ja elämänhallintaa sekä vahvistaa omien arvojen tunnistamista ja niiden mukaista toimintaa. Keskeinen tavoite on psykologisen joustavuuden lisääminen ja mielenterveystaitojen vahvistaminen. Kurssi ja ryhmät vastaavat nuorten ennaltaehkäisevän mielenterveystyön tarpeisiin. Tarkoitus on tarjota nuorelle tavoitteellista psyykkistä tukea matalalla kynnyksellä nuoren omassa toimintaympäristössä.

 


Oppimisen pulmat vaikuttavat lapsen ja nuoren minäpystyvyyteen. Erityisopetuksessa keskitymme oppimiseen liittyvän sisältöjen ohella rakentamaan lapsen/nuoren omaa suhdetta  oppimiseen sekä  itseensä oppijana.

Tarjoamme kuntouttavaa erityisopetusta lapsille ja nuorille, alakouluikäisistä pääsykokeisiin valmistautuville. Apua voi hakea mm.  lukemisen ja kirjoittamisen ongelmiin, matematiikan oppimisvaikeuksiin sekä tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen pulmiin. Apua voi hakea myös, jos oppimisen taustalla ilmenee stressiä, pelkoa, jännitystä tai toimimattomia opiskelutottumuksia ja -strategioita.

Erityisopetus